MultiCUE in NEMO tijdens de herfstvakantie

Tijdens de herfstvakantie hebben 30 kinderen meegedaan aan ons onderzoek in Science Museum NEMO in Amsterdam! Het onderzoek heette “Snap jij wat ik bedoel?”. In het onderzoek bekeken we of meertalige kinderen meer rekening houden met wat een ander wel en niet kan zien dan eentalige kinderen. De resultaten van eerder onderzoek lieten zien dat meertalige kinderen hier meer op letten. Wij willen onderzoeken of dit echt zo is en of het geldt voor àlle meertalige kinderen of alleen voor bepaalde groepen meertalige kinderen, bijvoorbeeld kinderen van wie beide ouders een verschillende taal spreken. 

In het onderzoek zaten kinderen tegenover een kast met vakken waarin speelgoed lag en kregen ze opdrachtjes als “Zet de auto onder de kikker”. Sommige stuks speelgoed waren wel voor het kind te zien, maar niet voor de onderzoeker. De vraag was of kinderen hier rekening mee hielden: verplaatsten ze alleen het speelgoed dat de onderzoeker kon zien of ook het speelgoed dat de onderzoeker niet kon zien?  

Onze dataverzameling is nog niet compleet: we willen in totaal 40 eentalige kinderen en 80 meertalige kinderen testen. In de volgende nieuwsbrief hopen we meer te kunnen vertellen over de resultaten van dit onderzoek. 

(aangepaste afbeelding op basis van Fan et al. 2015, p. 3

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *