meedoen

Aan ons onderzoek kunnen zowel meertalige als eentalige families met kinderen tussen de 2 en 10 jaar oud meedoen. Hieronder vertellen we meer over onze lopende onderzoeken en over wie er aan elk onderzoek mee kan doen. Komt u op dit moment niet in aanmerking voor één van deze onderzoeken, maar wilt u wel gecontacteerd worden voor toekomstig onderzoek waar u kind aan mee zou kunnen doen, schrijf u dan hier in!

Lopende Onderzoeken

MultiCUE Photoshoot 281

Onderzoek 1: Taalgebruik in meertalige gezinnen

In onderzoek naar meertalige kinderen worden vaak vragenlijsten voor verzorgers gebruikt. Verzorgers vullen in deze vragenlijsten in welke talen zij tegen hun kind spreken en hoe vaak. In dit onderzoek bekijken wij of deze vragenlijsten geschikt zijn. Leveren ze betrouwbare gegevens op?

U kunt meedoen als:

 • u in Nederland woont
 • u een kind heeft tussen de 3 t/m 9 jaar oud
 • er thuis meer dan 1 taal tegen uw kind gesproken wordt (het maakt niet uit welke talen dit zijn)
 • uw kind alle dagen van de week bij u woont
 • u een Android telefoon heeft

U vult op meerdere momenten een korte vragenlijst in via een app op uw mobiele telefoon. Er komt ook een student bij u thuis langs om een aantal taalspelletjes te doen met uw kind. Na afloop ontvangt u informatie over het gebruik van de verschillende talen in uw gezin en een cadeaukaart van €15.

MultiCUE Photoshoot 322

Onderzoek 2: Helpen gebaren bij het begrijpen van taal?

We onderzoeken in hoeverre kinderen non-verbale signalen van hun gesprekspartner gebruiken om iemand te begrijpen. Denk bijvoorbeeld aan de gebaren die iemand maakt of waar iemand naar kijkt. Als iemands gebaren niet goed overeenkomen met wat diegene zegt, hoe wordt dan de boodschap van de spreker door kinderen geïnterpreteerd? Het kan zijn dat meertalige kinderen en eentalige kinderen hierin verschillen. Meertalige kinderen letten mogelijk meer op non-verbale “cues” dan eentalige kinderen.  Gezien de woordenschat van meertalige kinderen per taal vaak relatief iets kleiner is dan die van hun eentalige leeftijdsgenoten, zou het gebruik van deze cues meertalige kinderen kunnen helpen om anderen even goed te begrijpen. We willen onderzoeken hoe het taalbegrip van meertalige en eentalige kinderen wordt beïnvloed door gebaren. 

Uw kind kan meedoen als:

 • jullie in regio Noord-Holland wonen;
 • uw kind 5, 6, 7, of 8 jaar is;
 • uw kind meer dan één taal spreekt (waaronder Nederlands);
 • uw kind geen gehoorproblemen of problemen met zicht heeft.

Uw kind doet vier korte taakjes die lijken op spelletjes. Het eerste taakje is een eye-tracking taak waarin we de oogbewegingen van kinderen meten terwijl ze verschillende plaatjes en korte video’s op een laptop bekijken. In de tweede taak moeten kinderen reageren op verhaaltjes. De derde en vierde taakjes meten hoeveel Nederlandse woorden uw kind kent. De taakjes duren samen ongeveer 30 minuten. Aan u vragen we om een vragenlijst in te vullen over de talen die bij u thuis worden gesproken.

Daarnaast zoeken we ook volwassenen in deze regio’s die Nederlands als tweede taal spreken op A1 t/m B2 niveau. Leert u Nederlands en heeft u interesse om mee te doen? Dan kunt u zich hier aanmelden.

MultiCUE Photoshoot 046

Onderzoek 3: Snap je waar ik het over heb?

We onderzoeken of kinderen rekening houden met andere mensen tijdens een gesprek. Als je met iemand over Lisa praat zonder dat die Lisa ziet of weet wie Lisa is, dan begrijpt de ander je niet. Meertalige kinderen houden mogelijk meer rekening met een gesprekspartner dan eentalige kinderen. Dit kan komen doordat meertalige kinderen al vroeg leren dat andere mensen niet alles begrijpen: als je zomaar Turks spreekt tegen iemand die alleen Nederlands verstaat, dan begrijpt die persoon je niet. Wij willen onderzoeken of àlle meertalige kinderen meer rekening houden met een luisteraar.

Uw kind kan meedoen als:

 • jullie in Nederland wonen;
 • uw kind 4, 5 of 6 jaar oud is;
 • uw kind meertalig is (het maakt niet uit hoeveel talen er thuis gesproken worden en ook niet welke talen dit zijn);
 • jullie naar een universiteitsgebouw in het centrum van Amsterdam kunnen reizen.

Uw kind doet twee taakjes die lijken op spelletjes. Tijdens een van de taakjes draagt uw kind een bril waarmee we kunnen zien waar uw kind naar kijkt. De tweede taak meet hoeveel Nederlandse woorden uw kind kent. De taakjes duren samen ca. 25-30 minuten. Aan u vragen we om een vragenlijst in te vullen over de talen die bij u thuis worden gesproken.

Toekomstige onderzoeken

Komt u niet in aanmerking voor één van de lopende onderzoeken maar wilt u toch uw meertalig kind opgeven voor ons onderzoek? Als u onderstaand formulier invult, nemen wij contact met u op zodra er een onderzoek loopt die voor u interesstant is!