Ons team

Josje Verhagen (Projectleider)

Josje is universitair hoofddocent Nederlandse taalkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Ze onderzoekt hoe jonge kinderen taal leren en kijkt met name naar kinderen die opgroeien met twee of meer talen. Ze is onder andere geïnteresseerd in de vraag welke rol de hoeveelheid en het type taalaanbod dat kinderen krijgen speelt in meertalige ontwikkeling. Ook onderzoekt zij hoe de ontwikkeling van taal bij kinderen samenhangt met de ontwikkeling van bepaalde aspecten van cognitie, zoals het werkgeheugen. Josje werkt sinds 2018 aan de Universiteit van Amsterdam. Daarvoor werkte zij bij de Vrije Universiteit, het Max Planck Instituut voor Psycholinguistiek en de Universiteit Utrecht. Voor meer informatie over Josje’s onderzoek, zie hier.

Kimberley Mulder (Post-Doc)

Kimberley is postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoeksfocus binnen dit project ligt op cross-modale effecten op receptieve taalverwerking bij eentalige en meertalige kinderen. Meer specifiek is ze geïnteresseerd in het tijdsverloop van integratie van verbale en non-verbale informatie tijdens het luisteren naar niet-literaire taal. Voorafgaand aan dit project was Kimberley verbonden aan het Donders Institute for Brain, Cognition and Behavior, Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek in Nijmegen en de Universiteit Utrecht. Naast haar onderzoeksbanen werkt Kimberley als docent Nederlands als tweede taal bij Vonk (ROC Kop van Noord Holland). Haar onderzoeksinteresses zijn meertaligheid, tweede taalverwerving en ontwikkelings- en cross-linguïstische aspecten van taalverwerking. Voor meer informatie over Kimberley’s onderzoek, zie hier.

Elise van Wonderen (Promovenda)

Elise is promovenda aan de Universiteit van Amsterdam. Ze heeft de bachelor Latijns-Amerika studies afgerond aan de Universiteit Leiden, en meerdere masters in Taalkunde en Statistiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit Utrecht. Voorheen heeft ze zich qua onderzoek gericht op de taalvaardigheid van tweetalige kinderen en hoe de twee talen van tweetalige kinderen elkaar beïnvloeden. Daarnaast heeft ze onderzoek gedaan naar de verwerking van uitdrukkingen en in hoeverre het anticiperen van woorden een rol speelt bij zinsbegrip. Elise is met name geïnteresseerd in meertaligheid en taalverwerving. Voor meer informatie over Elise’s onderzoek, zie hier.

Judith Rispens (Professor)

Judith is professor Nederlandse taalkunde op de afdeling Neerlandistiek van de Universiteit van Amsterdam. Ze is betrokken bij het MultiCUE-project als co-promotor van Elise van Wonderen. Ze verdedigde haar proefschrift over ontwikkelingsdyslexie en taalontwikkelingsstoornissen in 2004 aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tot 2007 werkte ze als post-doc aan de Bascule (VU), waar ze onderzoek deed naar taal bij kinderen met leerproblemen. Sinds 2007 werkt ze aan de Universiteit van Amsterdam waar ze lesgeeft in verschillende opleidingen (bijv. Bachelor Nederlandse Taal en Cultuur; Bachelor Cognition, Language and Communication; MA General Linguistics) en onderzoek doet naar taalontwikkeling, taalverwerking en taalontwikkelingstoornissen. Klik hier voor meer informatie over Judith’s onderzoek. 

 

Britt Daize (Projectmedewerker)

Britt heeft recent hun bachelor in taalkunde behaald aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens hun bachelor heeft hen onderzoek gedaan naar meertaligheid in taallessen voor volwassenen. Dit heeft geleid tot samenwerkingen met andere docenten Nederlands om ervoor te zorgen dat de talige verscheidenheid van cursisten omarmd wordt in cursussen Nederlands als tweede taal (NT2). Naast het creëren van bewustzijn hierover, houdt Britt zich ook bezig met het ontwikkelen van onderwijsmiddelen voor NT2-docenten om hen te helpen de bestaande talige kennis van hun cursisten in te zetten tijdens lesactiviteiten. Britt geeft ook wekelijkse Engelse taallessen op vrijwillige basis