Ons team

Josje Verhagen (Projectleider)

Josje is universitair hoofddocent Nederlandse taalkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Ze onderzoekt hoe jonge kinderen taal leren en kijkt met name naar kinderen die opgroeien met twee of meer talen. Ze is onder andere geïnteresseerd in de vraag welke rol de hoeveelheid en het type taalaanbod dat kinderen krijgen speelt in meertalige ontwikkeling. Ook onderzoekt zij hoe de ontwikkeling van taal bij kinderen samenhangt met de ontwikkeling van bepaalde aspecten van cognitie, zoals het werkgeheugen. Josje werkt sinds 2018 aan de Universiteit van Amsterdam. Daarvoor werkte zij bij de Vrije Universiteit, het Max Planck Instituut voor Psycholinguistiek en de Universiteit Utrecht. Voor meer informatie over Josje’s onderzoek, zie hier.

Kimberley Mulder (Post-Doc)

Kimberley studeerde Franse taal en cultuur en Taalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. In 2013 promoveerde zij op het Max Planck Institute for Psycholinguistics en de Radboud Universiteit Nijmegen op onderzoek naar cross-linguïstische effecten tijdens tweede taalverwerking.  Ze vervolgde haar onderzoek in Nijmegen in verschillende post-doc projecten op het gebied van receptieve taalverwerking en ontwikkelde een communicatieve receptieve leermethode voor Nederlands als tweede taal aan de Universiteit Utrecht. Naast haar onderzoeksbanen werkt zij als NT2-docent bij het ROC Kop van Noord-Holland. Kimberleys interesses liggen vooral in het onderzoek naar meertaligheid, taalverwerving, de ontwikkeling van taalverwerkingsprocessen en cross-linguïstische aspecten daarvan.

Elise van Wonderen (Promovenda)

Elise is promovenda aan de Universiteit van Amsterdam. Ze heeft de bachelor Latijns-Amerika studies afgerond aan de Universiteit Leiden, en meerdere masters in Taalkunde en Statistiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit Utrecht. Voorheen heeft ze zich qua onderzoek gericht op de taalvaardigheid van tweetalige kinderen en hoe de twee talen van tweetalige kinderen elkaar beïnvloeden. Daarnaast heeft ze onderzoek gedaan naar de verwerking van uitdrukkingen en in hoeverre het anticiperen van woorden een rol speelt bij zinsbegrip. Elise is met name geïnteresseerd in meertaligheid en taalverwerving. Voor meer informatie over Elise’s onderzoek, zie hier.

Judith Rispens (Professor)

Judith is professor of Dutch Linguistics at the department of Dutch at the University of Amsterdam. She is involved in the MultiCUE project as a co-promotor of Elise van Wonderen. She defended her PhD thesis on developmental dyslexia and developmental language disorders in 2004 at the University of Groningen. Until 2007 she worked as a postdoc at the Bascule (VU), investigating language in children with learning problems. Since 2007 she works at the University of Amsterdam where she teaches in different programs (e.g. Bachelor Nederlandse Taal en Cultuur; Bachelor Cognition, Language and Communication; MA General Linguistics) and researches language development, language processing and developmental language disorders. Click here for more information on Judith’s work.

Britt Daize (Projectmedewerker)

Britt is a recent graduate from the University of Amsterdam with a bachelor’s degree in Linguistics, where their research focused on multilingualism in adult second language learning classrooms. This has led to their current collaborative work with other Dutch-language teachers to embrace linguistic diversity in Dutch-language (NT2) classrooms. In addition to raising teachers’ awareness on this issue, this includes developing resources for (Dutch) language teachers to support them in using lesson activities to lever their student’s prior language knowledge. Britt also runs weekly English classes on a volunteer basis.