FAQ

Door mee te doen maakt u onderzoek naar meertaligheid bij kinderen mogelijk. Op dit moment zijn er nog veel vragen onbeantwoord over hoe taalvaardigheid zich ontwikkelt bij kinderen. Om betrouwbare conclusies te trekken, zijn veel deelnemers nodig. We hopen dat we met de uitkomsten van ons onderzoek ouders, leerkrachten en beleidsmakers die te maken hebben met meertaligheid bij kinderen kunnen informeren.

Als dank voor hun deelname krijgen kinderen een klein cadeautje na afloop van het onderzoek. Ouders ontvangen een samenvatting van de resultaten als zij hierin geïnteresseerd zijn.

Ja, zeker! We zoeken ook eentalige Nederlandssprekende kinderen voor onze studies.

Alle taken lijken op spelletjes en vereisen dat uw kind op de een of andere manier reageert op wat er op een laptop wordt getoond.

In het experiment ziet uw kind korte video’s van pratende mensen. Uw kind moet aangeven of de spreker ironisch is of niet door middel van het drukken op een knop.

Er wordt van ouders/verzorgers verwacht dat zij een informatiebrief lezen voorafgaand aan het onderzoek, zodat zij weten wat het onderzoek inhoudt. Voor de meeste studies wordt verder aan ouders gevraagd om een electronische vragenlijst in te vullen over de talen die thuis gesproken worden en de taalontwikkeling van hun kind.

Voorafgaand aan het experiment stellen we u in een online vragenlijst in Qualtrics een aantal vragen over uw opleidingen en de talen die thuis door u en uw kind gesproken worden en hoe goed u kind deze talen beheerst. Dit duurt ongeveer 15 minuten.  

In totaal duurt het hele experiment exclusief de vragenlijst 45 minuten tot 1 uur, inclusief korte pauzes.

Het experiment bestaat uit 3 delen: In het eerste gedeelte van het experiment doet uw kind verschillende korte taakjes op een laptop. Deze duren samen ongeveer 30 minuten. In het tweede gedeelte bekijkt uw kind enkele korte video’s van mensen die praten. Uw kind hoeft dan niets te doen behalve hiernaar te kijken. Dit gedeelte zal ongeveer 10 minuten duren.  In het laatste gedeelte ziet uw verschillende korte video’s van mensen die een zin zeggen. Na elke video krijgt uw kind een vraag over de video en moet uw kind antwoorden door op een knop te drukken. Dit gedeelte zal ook ongeveer 10 minuten duren.

Wijst u deze families alstublieft op deze website en vertel hen dat het mogelijk is zich via de website aan te melden of contact met ons op te nemen voor meer informatie.

De gegevens van uw kind zullen zo snel mogelijk worden geanonimiseerd. Dit betekent dat alle informatie die herleidbaar is tot uw kind (zoals de naam van uw kind, geboortedatum, woonplaats) verwijderd zal worden. De geanonimiseerde data zal gebruikt worden voor artikelen in wetenschappelijke tijdschriften en presentaties op congressen.

Helaas kunt u vanwege de anonimisering van de data de gegevens van uw kind niet inzien. Het anonimiseren gebeurt om er zeker van te zijn dat de data veilig worden verwerkt.

Als u uw kind graag wilt opgeven, klikt u dan hier om het deelnameformulier in te vullen.