Het project

Meertaligheid bij kinderen

Om succesvol met elkaar te kunnen communiceren hebben we meer nodig dan kennis van grammatica en een grote woordenschat. We moeten ook elkaars lichaamstaal kunnen lezen en in de gaten houden in welke context een gesprek plaatsvindt. We weten uit eerder onderzoek dat meertalige kinderen op een andere manier gebruik maken van de non-verbale signalen (of: ‘cues’) van sprekers tijdens gesprekken en van de context van een gesprek.

De context is bijvoorbeeld belangrijk wanneer er over dingen gesproken wordt die niet te zien zijn: als een kind praat over speelgoed dat de luisteraar niet kan zien omdat het achter een kast ligt, is het belangrijk dat het kind er rekening mee houdt dat de luisteraar het speelgoed niet kan zien. Het onderzoek naar het gebruik van communicatieve cues door meertalige kinderen is nog vrij nieuw. Er zijn dan ook nog veel open vragen waar we in MultiCUE een antwoord op willen vinden.

Over het project

MultiCUE loopt van februari 2022 tot januari 2027. In deze periode kunnen meertalige en eentalige kinderen in heel Nederland meedoen aan het onderzoek. MutltiCUE staat voor “Multilingual children’s Communicative Understanding and Efficiency”.

Wat zijn onze onderzoeksdoelen?

Ons onderzoek richt zich op vier vragen:

  • Waarom gebruiken meertalige kinderen communicatieve cues op een andere manier dan eentalige kinderen?
  • Hebben meertalige kinderen minder moeite met het begrijpen van figuurlijk taalgebruik, zoals ironie? In figuurlijk taalgebruik moet de betekenis van een zin achterhaald worden door goed te letten op communicatieve cues en de context – dus precies die dingen waar meertalige kinderen soms beter in zijn.

Financiering

MultiCUE wordt gefinancierd door NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

deelnemen

Wilt u uw kind opgeven voor ons onderzoek? Klikt u hieronder om onze lopende onderzoeken te bekijken en het deelnameformulier in te vullen.